HCM: 157 Trần Quang Khải, Q1 0938995567 / 0939995567
  1. Trang chủ
  2. Link Facebook Groups

Link Facebook Groups

Groups Việt lẻ, có bán lẻ

10k tv rate 30đ, 20k tv rate 35đ, 30k tv rate 50đ, ôm cả là 40đ

 

1https://www.facebook.com/groups/1445363249082418/5200
2https://www.facebook.com/groups/312484225623909/6512
3https://www.facebook.com/groups/121488875260990/9178
4https://www.facebook.com/groups/1778829042405257/9503
5https://www.facebook.com/groups/161692321049384/10037
6https://www.facebook.com/groups/380080218835019/10148
7https://www.facebook.com/groups/225604030841379/10282
8https://www.facebook.com/groups/1888357771375864/10376
9https://www.facebook.com/groups/523367071186272/11342
10https://www.facebook.com/groups/528502804025977/11363
11https://www.facebook.com/groups/1617613965157132/11582
12https://www.facebook.com/groups/153103221939524/11894
13https://www.facebook.com/groups/141827479231231/11935
14https://www.facebook.com/groups/579094215462676/12889
15https://www.facebook.com/groups/1537925923151212/14199
16https://www.facebook.com/groups/123503375081182/14713
17https://www.facebook.com/groups/1740653712642310/15019
18https://www.facebook.com/groups/844463118966004/15132
19https://www.facebook.com/groups/145184095625729/15391
20https://www.facebook.com/groups/1054157991348624/15411
21https://www.facebook.com/groups/850351801769474/16127
22https://www.facebook.com/groups/1502595293358273/16133
23https://www.facebook.com/groups/354353585303660/16431
24https://www.facebook.com/groups/1465627303748790/17092
25https://www.facebook.com/groups/614682942032610/17134
26https://www.facebook.com/groups/1664276907225757/18365
27https://www.facebook.com/groups/1654492044787469/18553
28https://www.facebook.com/groups/311493042317553/18776
29https://www.facebook.com/groups/1650412921864713/18883
30https://www.facebook.com/groups/1885676775026115/20017
31https://www.facebook.com/groups/454392301437634/20694
32https://www.facebook.com/groups/173282262858327/22045
33https://www.facebook.com/groups/412767445538042/22139
34https://www.facebook.com/groups/1086017981462576/23522
35https://www.facebook.com/groups/345319549006684/25025
36https://www.facebook.com/groups/1621721471462793/25751
37https://www.facebook.com/groups/485092545027350/28297
38https://www.facebook.com/groups/209325295846715/29462
39https://www.facebook.com/groups/504103123044751/29474
40https://www.facebook.com/groups/1380135185550257/30524
41https://www.facebook.com/groups/758399851214717/30727
42https://www.facebook.com/groups/415510031878771/31499
43https://www.facebook.com/groups/565828286922562/32839
44https://www.facebook.com/groups/1758005797799602/33283
45https://www.facebook.com/groups/1649641151930030/34116
46https://www.facebook.com/groups/560237737671432/38310

4. Gobal Groups:

25 groups các nước, trên 100k thành viên, có bán lẻ, rate 5 – 10đ

1https://www.facebook.com/groups/441380379932015/77702
2https://www.facebook.com/groups/1725043204394639/107193
3https://www.facebook.com/groups/392568790824486/118952
4https://www.facebook.com/groups/1441483036131057/135420
5https://www.facebook.com/groups/1377639709229440/147686
6https://www.facebook.com/groups/402583100099546/171513
7https://www.facebook.com/groups/1780547058885090/179160
8https://www.facebook.com/groups/1424288831035932/181461
9https://www.facebook.com/groups/214422468996954/191726
10https://www.facebook.com/groups/1522281768033840/180367
11https://www.facebook.com/groups/130283571138768/180917
12https://www.facebook.com/groups/1553342658236394/193779
13https://www.facebook.com/groups/1882134242070368/200298
14https://www.facebook.com/groups/1579103192393842/216753
15https://www.facebook.com/groups/1794408944147729/279920
16https://www.facebook.com/groups/1506392386314654/288036
17https://www.facebook.com/groups/501115143423810/296178
18https://www.facebook.com/groups/452861828157674/315654
19https://www.facebook.com/groups/298786343990731/322423
20https://www.facebook.com/groups/488701847978976/334642
21https://www.facebook.com/groups/613450512190456/352552
22https://www.facebook.com/groups/328016117387673/573391
23https://www.facebook.com/groups/682843921848628/606233
24https://www.facebook.com/groups/189892465078565/773446

2. Nhóm groups Gỗ – Phong Thủy – Tricker

Tổng 7 gr, đúng lĩnh vực gỗ phong thủy, tổng 70k tv, rate 100đ.

1https://www.facebook.com/groups/425331501158105/28756
2https://www.facebook.com/groups/332178930611910/7597
3https://www.facebook.com/groups/1037053986434489/9578
4https://www.facebook.com/groups/970477339758501/2873
5https://www.facebook.com/groups/288901018301313/7363
6https://www.facebook.com/groups/1735497140021305/7755
7https://www.facebook.com/groups/611819025818283/5853
8https://www.facebook.com/groups/1567511426806459/40037
9https://www.facebook.com/groups/642647839173242/28181
10https://www.facebook.com/groups/116398265701968/80948

Thu mua các groups Việt đúng thành viên về vòng tay phong thủy, gỗ, đá.

 

Contact admin for help: http://facebook.com/camthacha/

SMS/zalo: 0975717171

Thanks You!!!

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.