HCM: 157 Trần Quang Khải, Q1 0938995567 / 0939995567
  1. Trang chủ
  2. Link Facebook Groups

Link Facebook Groups

Groups Việt lẻ, có bán lẻ

10k tv rate 30đ, 20k tv rate 40đ, 30k tv rate 55đ, 50k tv rate 90đ, ôm cả là 50đ

1https://www.facebook.com/groups/770138666502050/7020
2https://www.facebook.com/groups/1132824846763042/8900
3https://www.facebook.com/groups/111405189543748/10666
4https://www.facebook.com/groups/216456651739574/11171
5https://www.facebook.com/groups/141827479231231/12048
6https://www.facebook.com/groups/153103221939524/12055
7https://www.facebook.com/groups/123503375081182/14569
8https://www.facebook.com/groups/850351801769474/15798
9https://www.facebook.com/groups/309765389139769/15954
10https://www.facebook.com/groups/337696836610430/16520
11https://www.facebook.com/groups/285737748809025/16965
12https://www.facebook.com/groups/871631766182238/18197
13https://www.facebook.com/groups/532755710180691/18378
14https://www.facebook.com/groups/1654492044787469/18517
15https://www.facebook.com/groups/1650412921864713/18583
16https://www.facebook.com/groups/488361344531161/18827
17https://www.facebook.com/groups/1664276907225757/18965
18https://www.facebook.com/groups/311493042317553/19067
19https://www.facebook.com/groups/432594930124397/19459
20https://www.facebook.com/groups/478993362190393/19662
21https://www.facebook.com/groups/445710622527293/20058
22https://www.facebook.com/groups/454392301437634/20394
23https://www.facebook.com/groups/334644147041036/20507
24https://www.facebook.com/groups/163529357592328/20558
25https://www.facebook.com/groups/2023322654561602/21112
26https://www.facebook.com/groups/1599756123403791/21780
27https://www.facebook.com/groups/2204691266464493/22708
28https://www.facebook.com/groups/886752194705972/24201
29https://www.facebook.com/groups/1580628651990293/24850
30https://www.facebook.com/groups/1581831351914027/24921
31https://www.facebook.com/groups/487719511338725/25600
32https://www.facebook.com/groups/506183566221210/25751
33https://www.facebook.com/groups/1543787785661760/26000
34https://www.facebook.com/groups/380043195780091/26758
35https://www.facebook.com/groups/1380135185550257/29752
36https://www.facebook.com/groups/415510031878771/31389
37https://www.facebook.com/groups/1649641151930030/33765
38https://www.facebook.com/groups/1445596912414690/36080
39https://www.facebook.com/groups/571239979634145/36850
40https://www.facebook.com/groups/1905686026330359/54542
41https://www.facebook.com/groups/729081510460130/57066
42https://www.facebook.com/groups/164376000384672/58861
43https://www.facebook.com/groups/762206187191012/59212

 

 

2. Gobal Groups:

Groups các nước,  có bán lẻ, rate 5 – 10đ

1https://www.facebook.com/groups/860528234044981/52255
2https://www.facebook.com/groups/392568790824486/118952
3https://www.facebook.com/groups/1424288831035932/181461
4https://www.facebook.com/groups/1522281768033840/180367
5https://www.facebook.com/groups/130283571138768/180917
6https://www.facebook.com/groups/986363154807550/193651
7https://www.facebook.com/groups/1553342658236394/193779
8https://www.facebook.com/groups/1794408944147729/279920
9https://www.facebook.com/groups/452861828157674/320654
10https://www.facebook.com/groups/488701847978976/335642
11https://www.facebook.com/groups/328016117387673/568958
12https://www.facebook.com/groups/682843921848628/600845
13https://www.facebook.com/groups/189892465078565/782816

 

2. Gỗ – Đá:

rate 50đ

1https://www.facebook.com/groups/236405590185559/11896
1https://www.facebook.com/groups/1037053986434489/9578
2https://www.facebook.com/groups/1649264338722326/4774
3https://www.facebook.com/groups/1567511426806459/40037
4https://www.facebook.com/groups/1537925923151212/14199
5https://www.facebook.com/groups/642647839173242/28181
6https://www.facebook.com/groups/1348678471873449/10394
7https://www.facebook.com/groups/173282262858327/22045
8https://www.facebook.com/groups/1617613965157132/11582

Thu mua các groups Việt đúng thành viên về vòng tay phong thủy, gỗ, đá.

 

Contact admin for help: http://facebook.com/camthacha/

SMS/zalo: 0975717171

Thanks You!!!

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.